Novo número da Revista Critica Bibliotecológica

26/06/2015 11:23

A Revista “Critica Bibliotecologica: Revista de las Ciencias de la Información Documental” publicou seu volume 7, número 2. Confira:https://eprints.rclis.org/25331/1/Librarianship_Critique_7-2_Jul-Dec_14_full_final.pdf

—————

Voltar